bg
Engul

GEFCO Slovensko pomohlo rozbehnúť elektráreň v Rusku

GEFCO patrí medzi popredných lídrov na trhu logistiky a ponúka svojim klientom pestrú škálu riešení prepravy tovaru. Samostatnou kategóriou je nadrozmerná preprava špecifického nákladu, medzi ktoré patria napríklad aj motorgenerátory pre kogeneračné elektrárne. Tie slovenská pobočka GEFCO pred časom prevážala až do ďalekého Ruska.

Snahou GEFCO Slovensko je poskytovať svojim zákazníkom komplexné služby, o čom svedčí ich neustály rozvoj. Svoju ponuku prispôsobujeme zákazníkom podľa ich špecifických požiadaviek. V rámci nich slovenské zastúpenie spoločnosti v priebehu mesiacov marec až máj prepravovalo 6 kusov motorgenerátorov multimodálnou prepravou a 29 kusov FTL prepravou do novopostavenej kogeneračnej elektrárne v ruskom Krasnodare. Zadávateľom prepravy bola spoločnosť Engul, ktorá sa zaoberá návrhom, výrobou a servisom zariadení produkujúcich elektrickú energiu a teplo na báze spaľovacích motorov – kogeneračné elektrárne.

„Pre nášho klienta ENGUL tímy špecialistov GEFCO navrhli komplexné multimodálne prepravné riešenia z nemeckého mesta Mannheim a slovenského Martina do Krasnodaru v Rusku,“ povedal generálny riaditeľ GEFCO Slovensko Andrea Ambrogio. Motorgenerátory putovali do novopostavenej kogeneračnej elektrárne, kde ich inštalovali za dohľadu technikov zo spoločnosti Engul. Uvedenie kogeneračnej elektrárne do plnej prevádzky je naplánované v priebehu septembra 2017.

Samotná nakládka motorgenerátorov so šírkou 3,6 metra a hmotnosťou 54 ton prebiehala v meste Mannheim. Odtiaľ tovar putoval námornou prepravou z Lübecku do Petrohradu, kde sa cestnou dopravou vydal až na adresu vykládky. „Celková hodnota prepravovaného tovaru predstavovala takmer 10 miliónov eur,“ dodal generálny riaditeľ Engul, s.r.o. Ľubomír Jančošek.

Náročný projekt si vyžadoval viaceré špecifiká, ktoré bolo potrebné pri transfere tovaru dodržať – príchod všetkých áut na colnicu v Moskve v určený deň, schvaľovanie CMR draftov vopred, denný report o aktuálnej polohe kamiónov, dohľad poisťovacieho znalca pri nakládke/vykládke nadrozmerného tovaru, asistencia pri organizovaní nakládky v Martine či dodanie všetkých prepravných dokladov klientovi pred fakturáciou. Súčasťou balíka bolo aj zabezpečenie colných služieb, respektíve zaclenie pri výstupe z EU.

zdroj: GEFCO

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Hydraulický ohrňovací lis logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s riadiacou jednotkou […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac