bg
Engul

PD Fryšták – traktor na CNG

Zlínská společnost Zliner Energy, a.s. se postaral o vznik prvního traktoru s pohonem na CNG v České republice.

Traktor na CNG není kompletně novým strojem, ale jedná se o přestavbu Zetoru z roku 1977 využívaného Zemědělským družstvem Fryšták k nejrůznějším úkolům.

Nejviditelnější a zároveň nejzásadnější změny představuje instalace nádrží na CNG. Těch má upravený Zetor celkem pět o celkovém objemu 60 kg. Na přídi je ve speciální konstrukci umístěna dvojice lahví s celkovým objemem 28 kg, zatímco dvojice menších lahví po stranách střechy kabiny pojme 18 kg a samostatná láhev na blatníku levého zadního kola pak má objem 14 kg.

Velkou výhodou v živočišném zemědělství je to, že traktor s pohonem na CNG může díky minimální emisím škodlivých výfukových plynů bezpečně vjet i do chléva, kde jsou ustájena hospodářská zvířata.

Vozidlo, jehož přestavbu motoru z původního vznětového na nové CNG provedení, zajistil Zliner Energy ve spolupráci s firmou Moment ve slovenské společnosti Engul bylo uvedeno do zkušebního provozu na přelomu září a října. Pokud se přestavba osvědčí, budou jej následovat další vozidla.

Společnost Zliner Energy a.s. vznikla v květnu roku 2012 jako dceřiná společnost firmy Zliner s.r.o. a předmětem jejího podnikání je komplexní servis v oblasti alternativního pohonu CNG, tedy stlačeného zemního plynu.

V současnosti Zliner Energy a.s. nabízí výstavby plnicích stanic ve spojení s předními odborníky v této oblasti, zároveň také zprostředkování nákupu nových vozů nebo přestavbu vozového parku na CNG.

Zdroj: http://www.auto.cz/zliner-predstavil-zetor-na-cng-83632

Miesto realizácie
Poľnohospodárske družstvo Fryšták


Rok realizácie
2014


Celkový výkon

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac