bg
Engul

Záložný elektrický zdrojový agregát (EZA) engul 820 DASH, GOTHAL Liptovská Osada

V roku 2020 spoločnosť Engul, s.r.o. realizovala projekt v rekreačnom rezorte GOTHAL Liptovská Osada.
Rezort leží v prostredí prekrásnej prírody neďaleko Nízkych Tatier, na ceste medzi dedinami Liptovská Osada a Liptovská Lužná. Mimo možnosti kúpania poskytuje vyžitie aj v oblasti športu, turistiky, lyžovania, zábavy a kultúry.
Záložný elektrický zdrojový agregát (EZA) engul 820 DASH v kontajnerovom vyhotovení s naftovým spaľovacím motorom, synchrónnym generátorom a elektrickými rozvádzačmi je určený pre záložnú výrobu elektrickej energie v ostrovnej energetickej sieti. EZA je spôsobilý byť prevádzkovaný aj v paralelnej ostrovnej prevádzke s inými energetickými zdrojmi. Elektrický záložný výkon (LTP) EZA je 904 kVA/ 724 kWe.

Miesto realizácie
Liptovská Osada, Slovensko


Rok realizácie
2020


Celkový výkon
(LTP) 904 kVA/ 724 kWe

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac