bg
Engul

Dalkia, a.s., Bratislava – KGJ engul 1000 GACF

18 x zdrojový agregát – spaľovací motor MWM, generátor MARELLI:

– výroba elektriny 18x 800 kWe, 400 V / 50 Hz, paralelná prevádzka s elektrickou sieťou

– výroba tepla 18x 900 kWt

– palivo – zemný plyn.

V roku 2013 spoločnosť Dalkia, a.s. realizovala rekonštrukciu 18-tich kotolní v husto zastavanej obytnej zóne v Bratislave – Petržalke. Naša spoločnosť, Engul, s.r.o. bola prizvaná ako generálny dodávateľ celej rekonštrukcie. Okrem potrebných stavebných úprav na 18-tich kotolniach sme zabezpečovali aj výrobu a dodávku technológie kombinovanej výroby elektriny a tepla, jej inštaláciu, pripojenie na rozvodné sústavy elektriny, tepla a plynu, inštaláciu riadiaceho systému a jeho spoluprácu s rozvodnými sústavami pri riadení kogeneračnej jednotky.

Miesto realizácie
Petržalka - Bratislava


Rok realizácie
2013


Celkový výkon
18x 800 kWe, 18x 900 kWt

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac