bg

Kariéra

Naše aktuálne ponuky na pracovnom portáli ISTP klikni tu
 
kontakt : Mgr. Katarína Vašek Kuncová
telefón : +421433241932, +421905521453
e-mail : k.kuncova@engul.sk
 
Voľné pracovné ponuky :
 
Referent materiálno-technického zabezpečenia (klikni tu)
Náplň (druh) práce:
– práca v skladovom hospodárstve
– zabezpečenie všetkého požadovaného materiálu a tovaru pre jednotlivé úseky v spoločnosti,
– výber dodávateľov a komunikáciu s nimi,
– orientácia v technickej dokumentácii,
 
Servisný elektrotechnik (klikni tu)
Náplň (druh) práce:
– Servisné činnosti na elektrických zdrojových agregátoch a kogeneračných jednotkách
– Oprava pomocných agregátov
– Diagnostika porúch
– Vykonávanie skúšok vyrábaných zariadení
– Technická podpora zákazníkov
 
Servisný mechanik (klikni tu)
Náplň (druh) práce:
– servisné činnosti na elektrických zdrojových agregátoch a kogeneračných jednotkách
– skúšanie elektrických zdrojových agregátov a kogeneračných jednotiek
– diagnostika porúch
– oprava spaľovacích motorov a pomocných agregátov
– technická podpora zákazníkov
– vývojové práce na nových výrobkoch
– analyzovanie a riešenie problémov
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Hydraulický ohrňovací lis logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s riadiacou jednotkou […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac