bg

Kariéra

Naše aktuálne ponuky na pracovnom portáli WORKI

(viac info – klikni tu)
 
kontakt : Mgr. Katarína Vašek Kuncová
telefón : +421433241932, +421905521453
e-mail : kariera@engul.sk

Voľné pracovné ponuky :

Obchodný manažér, Logistický pracovník (viac info – klikni tu)
Náplň (druh) práce:
– zabezpečovanie materiálu v zahraničí (Európa)
– zabezpečovanie prepravy tovaru, našich výrobkov
– zabezpečovanie vykládok/nakládok žeriavom
– riešenie otázok / dopytov zákazníkov
– tvorba technických a cenových ponúk
 
Manažér obchodno-technickej dokumentácie (viac info – klikni tu)
Náplň (druh) práce:
– tvorba užívateľskej dokumentácie
– tvorba a aktualizácia obchodno-technickej dokumentácie
Pracovné miesto vhodné aj pre:
absolventa
Zdravotne postihnutého
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac