bg

Kariéra

Vedúci servisu
Náplň práce:
– vedúci servisného oddelenia
– riadenie servisných pracovníkov
– optimalizácia servisných postupov
– podpora zákazníkov, príprava servisných činností
– technická podpora zákazníkov
– riešenie reklamačných konaní

Servisný mechanik
Náplň práce:
– servisné činnosti na elektrických zdrojových agregátoch a kogeneračných jednotkách
– skúšanie elektrických zdrojových agregátov a kogeneračných jednotiek
– diagnostika porúch
– oprava spaľovacích motorov a pomocných agregátov
– technická podpora zákazníkov
– vývojové práce na nových výrobkoch
– analyzovanie a riešenie problémov

Skúšobný technik
Náplň práce:
– skúšanie elektrických zdrojových agregátov a kogeneračných jednotiek
– diagnostika porúch
– programovanie riadiacich systémov
– uvádzanie do prevádzky a zaškoľovanie obsluhy
– technická podpora zákazníkov
– vývojové práce na nových výrobkoch
– podieľanie sa na tvorbe dokumentácie
– servisné činnosti
– analyzovanie a riešenie problémov

Projektant, konštruktér elektro
Náplň práce:
– návrh elektro dokumentácie pohonných agregátov, elektrických zdrojových agregátov a kogeneračných jednotiek
– spracovávanie výkresovej dokumentácie a kusovníkov
– zmeny výkresovej dokumentácie
– tvorba projektovej dokumentácie
– podpora obchodnej činnosti a výberových konaní

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Hydraulický ohrňovací lis logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s riadiacou jednotkou […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac