bg

Kariéra

Naše aktuálne ponuky na pracovnom portáli ISTP

(viac info – klikni tu)
 
kontakt : Mgr. Katarína Vašek Kuncová
telefón : +421433241932, +421905521453
e-mail : kariera@engul.sk

Voľné pracovné ponuky :

 
Vedúci servisu (viac info – klikni tu)
Náplň (druh) práce:
– Vedúci servisného oddelenia,
– Riadenie servisných pracovníkov,
– Optimalizácia servisných postupov,
– Podpora zákazníkov,
– Príprava servisných činností,
 
Majster výroby (viac info – klikni tu)
Náplň (druh) práce:
– plánovať a riadiť proces výroby počas pracovnej zmeny,
– kontrolovať správne a efektívne používanie výrobných zariadení,
– zabezpečovať plnenie plánu výroby,
– kontrolovať plnenie plánov,
– zabezpečovanie drobných nákupov, potrebných pre výrobný proces,
– zabezpečovať neustálu optimalizáciu a zlepšovanie procesu výroby v rámci sféry zodpovednosti,
– čítanie výkresovej dokumentácie,
– zavádzať opatrenia smerujúce k dosiahnutiu stanovených cieľov.
 
Skladník zásobovač (viac info – klikni tu)
Náplň (druh) práce:
– Vedenie skladu strojnej a elektro výroby.
– Evidencia skladových položiek a minimálnej zásoby v sklade, zásobovanie určených
komodít podľa požiadaviek nadriadeného.
– Príjem a výdaj skladových položiek pre výrobné a servisné oddelenia. Práca v softvéri QI.
 
Strojný zámočník (viac info – klikni tu)
Náplň (druh) práce:
– Montáž strojných súčastí kogeneračných jednotiek a elektrických zdrojových agregátov.
– Príprava materiálu a delenie materiálu. Zaškolenie skúsenými kolegami.
Pracovné miesto vhodné aj pre:
absolventa
 
Elektromechanik (viac info – klikni tu)
Náplň (druh) práce:
Montáž rozvádzačov, záložných agregátov a kogeneračných jednotiek.
 
Servisný mechanik (viac info – klikni tu)
Náplň (druh) práce:
– servisné činnosti na elektrických zdrojových agregátoch a kogeneračných jednotkách
– skúšanie elektrických zdrojových agregátov a kogeneračných jednotiek
– diagnostika porúch
– oprava spaľovacích motorov a pomocných agregátov
– technická podpora zákazníkov
– vývojové práce na nových výrobkoch
– analyzovanie a riešenie problémov
 
Servisný elektrotechnik (viac info – klikni tu)
Náplň (druh) práce:
– Servisné činnosti na elektrických zdrojových agregátoch a kogeneračných jednotkách
– Oprava pomocných agregátov
– Diagnostika porúch
– Vykonávanie skúšok vyrábaných zariadení
– Technická podpora zákazníkov
Pracovné miesto vhodné aj pre:
absolventa
 
Zvárač – strojný zámočník (viac info – klikni tu)
Náplň (druh) práce:
– Zváranie kovových konštrukcií v ochrannej atmosfére pre kogeneračné jednotky.
– Zváranie MIG alebo TIG. Čítanie jednoduchej výkresovej dokumentácie.
– Príprava materiálu, delenie materiálu.
Pracovné miesto vhodné aj pre:
absolventa

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac