bg

Iné zariadenia

Firma Engul, s.r.o. ponúka okrem Kogeneračných jednotiek, Elektrických zdrojových agregátov a Pohonných agregátov aj iné zariadenia a výrobky v oblasti energetiky, tepelného hospodárstva, systémov bioplynových staníc a napájacích systémov.

  • Samostatné riadiace rozvádzače
  • Samostatné silové rozvádzače
  • Rekonštrukcie starších elektrických zdrojových agregátov
  • Rekonštrukcie starších ČKD elektrických zdrojových agregátov
  • Výrobu komplexných tepelných blokov na utilizáciu tepla
  • Dodávku kompletných napájacích systémov objektov
  • Projektovanie a realizáciu bioplynových staníc
  • Špeciálne EZA pre napájanie pozemných staníc v leteckom priemysle (400 Hz)

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac