bg

Iné zariadenia

Firma Engul, s.r.o. ponúka okrem Kogeneračných jednotiek, Elektrických zdrojových agregátov a Pohonných agregátov aj iné zariadenia a výrobky v oblasti energetiky, tepelného hospodárstva, systémov bioplynových staníc a napájacích systémov.

  • Samostatné riadiace rozvádzače
  • Samostatné silové rozvádzače
  • Rekonštrukcie starších elektrických zdrojových agregátov
  • Rekonštrukcie starších ČKD elektrických zdrojových agregátov
  • Výroba komplexných tepelných blokov na utilizáciu tepla
  • Dodávka kompletných napájacích systémov objektov
  • Projektovanie a realizácia bioplynových staníc
  • Špeciálne EZA pre napájanie pozemných staníc v leteckom priemysle (400 Hz)

 

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac

GEFCO Slovensko pomohlo rozbehnúť elektráreň v Rusku

GEFCO patrí medzi popredných lídrov na trhu logistiky a ponúka svojim klientom pestrú škálu riešení prepravy tovaru. Samostatnou kategóriou je nadrozmerná preprava špecifického nákladu, medzi ktoré patria napríklad aj motorgenerátory pre kogeneračné elektrárne.

čítať viac