bg

Servis

Servisné činnosti firmy Engul, s.r.o. sú zabezpečované v týchto kategóriách:

  • Pravidelné profylaktické prehliadky – určené servisným plánom ku každému dodanému agregátu (KGJ, EZA, PA). Tieto servisné plány sú individuálne zostavované podľa konkrétnych použitých komponentov a typu prevádzky.
  • Záručný servis – zabezpečuje sa výkon servisných prác počas záručnej doby agregátu.
  • Pozáručný servis – firma Engul, s.r.o. môže zabezpečovať na základe objednávky alebo zmluvy na poskytnutie pozáručného servisu na dodané agregáty počas ich celej doby životnosti.
  • Servis a opravy motorov Siemens, MWM, Perkins, MAN, Zetor  – firma Engul, s.r.o. vykonáva odborný servis a opravy vyššie uvedených značiek motorov. Opravy sa vykonávajú na mieste u zákazníka, prípadne po demontáži v servisnom stredisku firmy Engul.
  • diaľkový monitoring prevádzky kogeneračnej jednotky alebo zdrojového agregátu.
  • odstránenie a likvidácia nebezpečných odpadov súvisiacich s prevádzkou servisovaných zariadení.

Firma Engul, s.r.o. dodáva pre všetky servisné činnosti náhradné diely od svojich zmluvných dodávateľov. Náhradné diely si zákazník môže objednať aj priamo, bez objednania servisných prác.

V prípade vašej požiadavky pre nahlásenie závady, konzultácie, objednanie servisných prác alebo dielov, kontaktujete servisné oddelenie prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom servis@engul.sk  alebo servisný dispečing +421 918 790 333.

Požiadavka na servis:

captcha

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac

GEFCO Slovensko pomohlo rozbehnúť elektráreň v Rusku

GEFCO patrí medzi popredných lídrov na trhu logistiky a ponúka svojim klientom pestrú škálu riešení prepravy tovaru. Samostatnou kategóriou je nadrozmerná preprava špecifického nákladu, medzi ktoré patria napríklad aj motorgenerátory pre kogeneračné elektrárne.

čítať viac