bg

Servis

Servisné činnosti firmy Engul, s.r.o. sú zabezpečované v týchto kategóriách:

  • Pravidelné profylaktické prehliadky – určené servisným plánom ku každému dodanému agregátu (KGJ, EZA, PA). Tieto servisné plány sú individuálne zostavované podľa konkrétnych použitých komponentov a typu prevádzky.
  • Záručný servis – zabezpečuje sa výkon servisných prác počas záručnej doby agregátu.
  • Pozáručný servis – firma Engul, s.r.o. môže zabezpečovať na základe objednávky alebo zmluvy na poskytnutie pozáručného servisu na dodané agregáty počas ich celej doby životnosti.
  • Servis a opravy motorov Siemens, MWM, Perkins, MAN, Zetor  – firma Engul, s.r.o. vykonáva odborný servis a opravy vyššie uvedených značiek motorov. Opravy sa vykonávajú na mieste u zákazníka, prípadne po demontáži v servisnom stredisku firmy Engul.
  • diaľkový monitoring prevádzky kogeneračnej jednotky alebo zdrojového agregátu.
  • odstránenie a likvidácia nebezpečných odpadov súvisiacich s prevádzkou servisovaných zariadení.

Firma Engul, s.r.o. dodáva pre všetky servisné činnosti náhradné diely od svojich zmluvných dodávateľov. Náhradné diely si zákazník môže objednať aj priamo, bez objednania servisných prác.

V prípade vašej požiadavky pre nahlásenie závady, konzultácie, objednanie servisných prác alebo dielov, kontaktujte servisné oddelenie prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom servis@engul.sk  alebo servisný dispečing +421 918 790 333.

Požiadavka na servis:Súhlasím so spracovaním osobných údajov


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac