bg
O spoločnosti Engul

O spoločnosti

Engul, s.r.o. je spoločnosť špecializujúca sa na návrh, výrobu a servis zariadení pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla na báze spaľovacích motorov. Personál spoločnosti má dlhoročné skúsenosti vo výrobe strojov poháňaných spaľovacími motormi pre trvalú ako aj záložnú dodávku elektrickej energie.

čítať viac
Kogeneračné jednotky Engul

Kogeneračné jednotky

Kogeneračná jednotka (KGJ) engul , ktorej základ tvorí zdrojový agregát a tepelný blok, je ideálnou voľbou pre kombinovanú výrobu elektrickej a tepelnej energie (KVET). V kogeneračných jednotkách sú zabudované osvedčené základné komponenty: spaľovacie plynové motory a synchrónne generátory od výrobcov svetových značiek.

čítať viac
Servis Engul

Servis

Servisné činnosti zabezpečujeme v týchto kategóriách: Pravidelné profylaktické prehliadky,záručný servis, pozáručný servis, servis a opravy motorov MAN, Zetor, Perkins. V prípade vašej požiadavky pre nahlásenie závady, konzultácie, objednanie servisných prác alebo dielov, kontaktujete servisné oddelenie.

čítať viac
Realizácie

Realizácie

Chovná farma Lazarevo

Miesto realizácie: Lazarevo – Tulská oblasť (Ruská federácia)   Rok realizácie: 2022   Celkový výkon: 2x 800 kWe   Spoločnosť Engul vyrobila a dodala dve kogeneračné jednotky pre energetické hospodárstvo chovnej farmy v Lazareve, v Tulskej oblasti. Kogeneračné jednotky pracujú na sieti so vzájomným delením výkonu. Výkon je regulovaný podľa vlastnej spotreby farmy. Pri menovitom […]

čítať viac

Energocentrum Art-Tech Krasnodar

Miesto realizácie: Krasnodar (Ruská federácia)   Rok realizácie: 2019-2021   Celkový výkon: 3×2000 kWe   Spoločnosť Engul sa podieľala na vybudovaní energocentra pre napájanie a zálohovanie logistického parku a dátového centra. Spoločnosť pre energocentrum vyrobila a dodala kogeneračnú jednotku o výkone 2000 kWe. Energocentrum tvoria tri kogeneračné jednotky s celkovým výkonom 6000 kWe. Riadiaci systém […]

čítať viac
Všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac