bg
O spoločnosti Engul

O spoločnosti

Engul, s.r.o. je spoločnosť špecializujúca sa na návrh, výrobu a servis zariadení pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla na báze spaľovacích motorov. Personál spoločnosti má dlhoročné skúsenosti vo výrobe strojov poháňaných spaľovacími motormi pre trvalú ako aj záložnú dodávku elektrickej energie.

čítať viac
Kogeneračné jednotky Engul

Kogeneračné jednotky

Kogeneračná jednotka (KGJ) engul , ktorej základ tvorí zdrojový agregát a tepelný blok, je ideálnou voľbou pre kombinovanú výrobu elektrickej a tepelnej energie (KVET). V kogeneračných jednotkách sú zabudované osvedčené základné komponenty: spaľovacie plynové motory a synchrónne generátory od výrobcov svetových značiek.

čítať viac
Servis Engul

Servis

Servisné činnosti zabezpečujeme v týchto kategóriách: Pravidelné profylaktické prehliadky,záručný servis, pozáručný servis, servis a opravy motorov MAN, Zetor, Perkins. V prípade vašej požiadavky pre nahlásenie závady, konzultácie, objednanie servisných prác alebo dielov, kontaktujete servisné oddelenie.

čítať viac
Realizácie

Realizácie

Valašské Meziříči (Česká Republika)

Spoločnosť Engul, s.r.o. sa zúčastnila v projekte rekonštrukcie krytého bazénu v areáli Aquaparku s plaveckým, rekreačným i detským bazénom, vodnými atrakciami i wellness prevádzkou vo Valašskom Meziříčí (Česká Republika) – dodávkou kogeneračnej technológie v kontajneri. Projekt pozostával z kogeneračnej jednotky engul 250 GACI. Celkový výkon kogenerácie je elektrický 200 kWe / tepelný 245 kWt. V […]

čítať viac

LYCOS – Trnavské sladovne, spol. s r.o., Slovensko

V roku 2018 spoločnosť Engul, s.r.o. realizovala projekt v areáli LYCOS – Trnavské sladovne, spol. s r.o., Slovensko. Pivovarnícky slad z Trnavy sa denne dodáva do svetových pivovarníckych koncernov ako Saab Miller, Molson Coors, či Heineken, pod ktoré patria známe domáce i zahraničné pivovary. Záložný elektrický zdrojový agregát (EZA) engul 1250 DAFC s naftovým spaľovacím […]

čítať viac
Všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Hydraulický ohrňovací lis logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s riadiacou jednotkou […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac