bg
O spoločnosti Engul

O spoločnosti

Engul, s.r.o. je spoločnosť špecializujúca sa na návrh, výrobu a servis zariadení pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla na báze spaľovacích motorov. Personál spoločnosti má dlhoročné skúsenosti vo výrobe strojov poháňaných spaľovacími motormi pre trvalú ako aj záložnú dodávku elektrickej energie.

čítať viac
Kogeneračné jednotky Engul

Kogeneračné jednotky

Kogeneračná jednotka (KGJ) engul , ktorej základ tvorí zdrojový agregát a tepelný blok, je ideálnou voľbou pre kombinovanú výrobu elektrickej a tepelnej energie (KVET). V kogeneračných jednotkách sú zabudované osvedčené základné komponenty: spaľovacie plynové motory a synchrónne generátory od výrobcov svetových značiek.

čítať viac
Servis Engul

Servis

Servisné činnosti zabezpečujeme v týchto kategóriách: Pravidelné profylaktické prehliadky,záručný servis, pozáručný servis, servis a opravy motorov MAN, Zetor, Perkins. V prípade vašej požiadavky pre nahlásenie závady, konzultácie, objednanie servisných prác alebo dielov, kontaktujete servisné oddelenie.

čítať viac
Realizácie

Realizácie

Rekonštrukcia plynovej kotolne pre CZT mesta Myjava

Projekt pozostával z dodávky a inštalácie kogeneračnej jednotky engul 130 GAEF vrátane vzduchotechniky KGJ a systému odvodu spalín (dymovod + komín do výšky 22m). Celkový výkon kogenerácie: elektrický 106 kWe / tepelný 173 kWt. V novembri roku 2020 bola kogeneračná jednotka úspešne oživená, otestovaná, uvedená do skúšobnej prevádzky a poskytuje dodávky tepla pre CZT. Vyrobená […]

čítať viac

Záložný elektrický zdrojový agregát (EZA) engul 820 DASH, GOTHAL Liptovská Osada

V roku 2020 spoločnosť Engul, s.r.o. realizovala projekt v rekreačnom rezorte GOTHAL Liptovská Osada. Rezort leží v prostredí prekrásnej prírody neďaleko Nízkych Tatier, na ceste medzi dedinami Liptovská Osada a Liptovská Lužná. Mimo možnosti kúpania poskytuje vyžitie aj v oblasti športu, turistiky, lyžovania, zábavy a kultúry. Záložný elektrický zdrojový agregát (EZA) engul 820 DASH v […]

čítať viac
Všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Hydraulický ohrňovací lis logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s riadiacou jednotkou […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac