bg

Pohonné agregáty

Pohonné agregáty (PA) engul sú špeciálne zdrojové agregáty, vyhotovené na základe konkrétnych požiadaviek zákazníka. Ako pohonná jednotka sa používajú priemyselné motory Perkins a Volvo. PA slúžia na pohon rôznych prídavných zariadení spaľovacím motorom.

Pohonné agregáty môžu byť:

  • hydraulické
  • kompresorové
  • chladiace čerpacie agregáty (pre núdzové chladenie technologických procesov)
  • závlahové čerpacie agregáty
  • požiarne (PA pre požiarne systémy splňujú štandard NFPA 20)
  • pre pohon iných zariadení

Pre riadenie pohonných agregátov sa používa sofistikovaný riadiaci systém, zabezpečujúci všetky potrebné funkcie. Riadiaci systém je schopný zabezpečiť požadované druhy prevádzky pohonných agregátov (automatický/ručný štart a stop). Riadiaci systém prostredníctvom grafického LCD displeja zobrazuje všetky prevádzkové, limitné a havarijné stavy PA.

Pohonné agregáty sú vybavené vstavanou palivovou nádržou na niekoľkohodinovú prevádzku. V prípade požiadaviek na dlhšie doby prevádzky, môžu byť PA vybavené ďalšími oddelenými viacplášťovými nádržami.

Pohonný agregát môže mať niekoľko variantov konštrukčného vyhotovenia:

  • otvorené, vhodné do strojovní, kde je zaistené odhlučnenie a ventilácia
  • krytované, neodhlučnená alebo odhlučnená kapota do vnútorného, alebo vonkajšieho prostredia
  • kontajnerové, neodhlučnený alebo odhlučnený kontajner do vonkajšieho prostredia

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac