bg

Produkty

Výrobný program firmy Engul, s.r.o. tvoria tieto kategórie produktov:

  • Kogeneračné jednotky
  • Elektrické zdrojové agregáty (elektrocentrály, resp. dieselagregáty)
  • Pohonné agregáty
  • Iné zariadenia a služby
  • Aplikácie s využitím ORC
  • Bioplynové stanice
  • Výskum a vývoj v oblasti alternatívnych palív pre spaľovacie motory

Vlastné konštrukčné a projekčné oddelenia zabezpečujú navrhnutie, vyrobenie, inštaláciu a servis všetkých dodávaných zariadení. Ku každému projektu sa pristupuje individuálne, čo zabezpečuje v konečnom dôsledku optimálne zariadenie z technického aj cenového hľadiska.

 

IMG_0460 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac