bg

Traktorové generátory

TRAKTOROVÝ GENERÁTOR S VÝVODOVÝM HRIADEĽOM

Traktorový generátor s vývodovým hriadeľom značky TRACTELEC je navrhnutý na ochranu farmy / spoločnosti v prípade výpadku prúdu.
Je ľahko prenosný vďaka svojmu trojbodovému upevňovaciemu systému a navyše sa rýchlo pripojí k závesu traktora k jeho vývodovému hriadeľu. Len za pár minút sa získa núdzové napájanie pre všetky inštalácie, trojfázové alebo jednofázové.

 

(pre viac informácii – kliknite tu)

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac