bg

Prenájom záťaží

Pre skúšky, testovanie, preverovanie elektrických zariadení (motorgenerátory, kogeneračné jednotky, batériové napájacie systémy, transformátory …) ponúkame skúšobnú záťaž 500kW. Záťaž je blokového typu s jednoduchým prepravným systémom.

Súčasťou služby Prenájmu záťaží je doprava a prevádzka záťaže skúšobným technikom priamo na mieste realizácie testovania.

 

Regulovateľná po 1kW

Riadenie cez ovládací panel, alebo PC

Možnosť záznamu meraní

Možnosť nastaviť automatický priebeh zaťažovania

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac

GEFCO Slovensko pomohlo rozbehnúť elektráreň v Rusku

GEFCO patrí medzi popredných lídrov na trhu logistiky a ponúka svojim klientom pestrú škálu riešení prepravy tovaru. Samostatnou kategóriou je nadrozmerná preprava špecifického nákladu, medzi ktoré patria napríklad aj motorgenerátory pre kogeneračné elektrárne.

čítať viac