bg

Prenájom záťaží

Pre skúšky, testovanie, preverovanie elektrických zariadení (motorgenerátory, kogeneračné jednotky, batériové napájacie systémy, transformátory …) ponúkame skúšobnú záťaž 500kW. Záťaž je blokového typu s jednoduchým prepravným systémom.

Súčasťou služby Prenájmu záťaží je doprava a prevádzka záťaže skúšobným technikom priamo na mieste realizácie testovania.

 

Regulovateľná po 1kW

Riadenie cez ovládací panel, alebo PC

Možnosť záznamu meraní

Možnosť nastaviť automatický priebeh zaťažovania

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac