bg

Alternatívne kvapalné palivá

Engul, s.r.o. sa zaoberá výskumom, testovaním a nasadením alternatívnych palív v oblasti malej energetiky na báze spaľovacích motorov. V tejto oblasti máme skúsených odborníkov, ktorí dokážu prispieť k progresu, v nasadzovaní alternatívnych palív do spaľovacích motorov.

Znalosti a skúsenosti našich odborníkov v tejto oblasti prinášajú lepšie využitie potenciálu kvapalných alternatívnych palív pre samotných užívateľov. Zlepšená ekonomika prevádzky agregátov, nižšie náklady na servis a najmä zvýšená spoľahlivosť našich agregátov, prinášajú užívateľom žiadané výhody.

Engul, s.r.o. má skúsenosti s nasadením spaľovacích motorov na kvapalné palivo z depolymerizácie plastov. Je vybudovaná koncepcia Systému chemicko fyzikálnej úpravy paliva SChFUP, ktorý zabezpečuje konečnú prípravu paliva pre spaľovací motor a súčasne aj ochranu spaľovacieho motora pred nežiaducimi účinkami paliva z depolymerizácie.

Súčasťou dodávky zariadenia spaľujúceho alternatívne kvapalné palivá je sústava podporných systémov pre optimálny chod celého zariadenia.

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac

GEFCO Slovensko pomohlo rozbehnúť elektráreň v Rusku

GEFCO patrí medzi popredných lídrov na trhu logistiky a ponúka svojim klientom pestrú škálu riešení prepravy tovaru. Samostatnou kategóriou je nadrozmerná preprava špecifického nákladu, medzi ktoré patria napríklad aj motorgenerátory pre kogeneračné elektrárne.

čítať viac