bg

Motorgenerátory

Elektrické zdrojové agregáty (EZA) engul sú postavené na štandardných komponentoch motorov Cummins, Iveco, MTU, Perkins, Volvo a generátorov Cummins Generator Technologies (Cummins, Stamford), MeccAlte a Sincro. Výkonový rozsah EZA je od 8 kWe až po 2440 kWe záložného výkonu (LTP). Všetky EZA sú štandardne vyhotovené s výstupnou frekvenciou generátora 50 Hz a 400V. Pri požiadavke na inú výstupnú frekvenciu generátora a napätia, kontaktujte obchodné oddelenie Engul, s.r.o.
Pre riadenie EZA je použitý špeciálny riadiaci systém, zabezpečujúci všetky potrebné funkcie práce EZA. Riadiaci systém je schopný zabezpečiť všetky druhy prevádzky EZA (záložný režim, spätné fázovanie, vykrývanie špičiek a súčasnú paralelnú prácu viac EZA v záložnej, alebo trvalej prevádzke). Riadiaci systém zobrazuje prostredníctvom grafického LCD displeja všetky prevádzkové, limitné a havarijné stavy EZA. Zabezpečuje plno automatickú prevádzku s ovládaním ATS.

EZA môžu obsahovať integrovaný, alebo oddelený silový rozvádzač (ATS) v závislosti od potrieb inštalácie a spôsobu použitia EZA.

EZA sú vybavené vstavanou palivovou nádržou na niekoľkohodinovú prevádzku. V prípade požiadaviek na dlhšie doby prevádzky, sú EZA vybavené ďalšími oddelenými viacplášťovými palivovými nádržami.

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac