bg

Kogeneračné jednotky

Kogeneračná jednotka (KGJ) engul, ktorej základ tvorí zdrojový agregát a tepelný blok, je ideálnou voľbou pre kombinovanú výrobu elektrickej a tepelnej energie (KVET). V kogeneračných jednotkách sú zabudované osvedčené základné komponenty: spaľovacie plynové motory a synchrónne generátory od výrobcov svetových značiek. Kogeneračné jednotky engul používajú najvyspelejší elektronický riadiaci systém, ktorý zabezpečuje potrebné / požadované funkcie práce KGJ, vo všetkých prevádzkových režimoch. KGJ je možné doplniť o výrobu chladu – tzv. trigenerácia (výroba elektrickej energie, tepelnej energie a chladu). Kogeneračné jednotky engul pre pohon používajú plynové spaľovacie motory od výrobcov MAN, Perkins, Siemens, MWM. Niektoré typy motorov je možné použiť aj ako dvojpalivové motory pre spaľovanie dvoch typov paliva. Motory zabezpečujú výkonové rady od 41 kWe do 4293 kWe. V kombinácii s generátormi rôznych výkonov a napätí od 400V do 15kV, od výrobcov Leroy Somer, Cummins Generator Technologies, Marelli a AVK je možné postaviť zdrojový agregát presne podľa požiadaviek zákazníka a pre konkrétnu aplikáciu a použitie. Kogeneračné jednotky engul je možné prevádzkovať s rôznymi druhmi plynného paliva:

 • Zemný plyn
 • Bioplyn
 • Skládkový plyn (SP)
 • Kalový plyn = plyn z čističiek odpadových vôd (ČOV)
 • Plyn z anaeróbneho procesu (Bioplynové stanice)
 • Banský plyn
 • Sprievodný plyn
 • Syntézny plyn
 • Pyrolýzny olej

Kogeneračná jednotka môže mať niekoľko variantov konštrukčného vyhotovenia:

 • otvorené, vhodné do strojovní, kde je zaistené odhlučnenie a ventilácia
 • krytované, neodhlučnená alebo odhlučnená kapota do vnútorného, alebo vonkajšieho prostredia
 • kontajnerové, neodhlučnený alebo odhlučnený kontajner do vonkajšieho prostredia

Pre riadenie kogeneračných jednotiek sa používa špeciálny riadiaci systém, zabezpečujúci všetky potrebné funkcie práce KGJ. Riadiaci systém je schopný zabezpečiť všetky druhy prevádzky kogeneračnej jednotky (ostrovná, paralelná so sieťou alebo súčasná paralelná prevádzka viacerých KGJ). Všetky kogeneračné jednotky engul, ktoré používajú ako palivo bioplyn, spĺňajú emisné limity TA-luft. Pri požiadavke na iné hodnoty emisií, kontaktujte obchodné oddelenie Engul, s.r.o. Pre využitie odpadového tepla z kogeneračnej jednotky, môžu byť kogeneračné jednotky engul doplnené o zariadenie na dodatočnú výrobu elektrickej energie z odpadového tepla na princípe Organického Rankinovho cykla (ORC).

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac