bg

Organický Rankinov cyklus

Organický Rankinov cyklus (ORC), je technológia využívajúca teplo na výrobu elektrickej energie, v uzavretom parnom Rankinovom cykle. Namiesto vodnej pary sa využíva organická látka.
ORC sa dodáva v blokovom vyhotovení so všetkým potrebným príslušenstvom, ktoré je potrebné k správnej funkcii. Súčasťou sú prepojovacie potrubia, armatúry, náplne, chladič, riadenie.
Partnerom dodávok ORC zariadení je firma ElectraTherm. Jej technológia Green Machine kombinuje špičkové technológie pre optimálnu premenu tepla na elektrickú energiu.

 

Princíp práce ORC technológie
technology_img

 

ORC technológia môže byť využitá s kogeneračnými jednotkami engul, u geotermálnych vrtov, pri spaľovaní biomasy a všade tam, kde vzniká odpadové teplo, ktoré už nemá iné využitie.

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac

GEFCO Slovensko pomohlo rozbehnúť elektráreň v Rusku

GEFCO patrí medzi popredných lídrov na trhu logistiky a ponúka svojim klientom pestrú škálu riešení prepravy tovaru. Samostatnou kategóriou je nadrozmerná preprava špecifického nákladu, medzi ktoré patria napríklad aj motorgenerátory pre kogeneračné elektrárne.

čítať viac