bg

Organický Rankinov cyklus

Organický Rankinov cyklus (ORC), je technológia využívajúca teplo na výrobu elektrickej energie, v uzavretom parnom Rankinovom cykle. Namiesto vodnej pary sa využíva organická látka.
ORC sa dodáva v blokovom vyhotovení so všetkým potrebným príslušenstvom, ktoré je potrebné k správnej funkcii. Súčasťou sú prepojovacie potrubia, armatúry, náplne, chladič, riadenie.
Partnermi dodávok ORC zariadení sú svetové renomované firmy. ORC technológia je špičková technológia pre optimálnu premenu tepla na elektrickú energiu.

 

Princíp práce ORC technológie
technology_img

 

ORC technológia môže byť využitá s kogeneračnými jednotkami engul, u geotermálnych vrtov, pri spaľovaní biomasy a všade tam, kde vzniká odpadové teplo, ktoré už nemá iné využitie.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac