bg
Engul

Bioplynová stanica PDP Čečejovce – KGJ engul 1500 AADB

zdrojový agregát – spaľovací motor MWM, generátor MARELLI

– výroba elektriny 999 kWe, 400 V / 50 Hz, paralelná prevádzka s elektrickou sieťou resp. ostrovná prevádzka bez spätného fázovania

– výroba tepla 1 065 kWt

– palivo – bioplyn

 

Kogeneračná jednotka nekrytovaného vyhotovenia do strojovne, engul 1500 AADB, bola navrhnutá pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla spaľovaním bioplynu z poľnohospodárskej produkcie v plynovom motore. Vznikajúce odpadové teplo je kompletne využité na sušenie separovaného digestátu alebo iných komodít poľnohospodárskej produkcie.

Miesto realizácie
Čečejovce


Rok realizácie
2012


Celkový výkon
999 kWe, 1 065 kWt

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac