bg
Engul

Energetické centrum s rekonštrukciou napájacieho systému nákupného komplexu (hypermarketu) v Smolensku, Ruská Federácia

Spoločnosť Engul, s.r.o. je dodávateľom spoločnosti “Tander”, a.s. v rámci výstavby objektov vlastnej výroby elektrickej energie a tepla (energetických centier).
“Tander”, a.s. (vlastniacia maloobchodnú sieť “Magnit”) bola zaradená do ratingu “250 najväčších svetových maloobchodných spoločnosti”. Obchodný reťazec je rozšírený vo viac ako 2 700 obciach v Ruskej Federácii.

V rokoch 2017-2018 prebehla realizácia projektov na kľúč pri výstavbe energetických centier pre “Tander”.

Jedným z projektov bolo Energetické centrum s rekonštrukciou napájacieho systému nákupného komplexu (hypermarketu) v Smolensku, Ruská Federácia.

Dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky: kogeneračná jednotka engul 500 GACI s elektrickým výkonom 0,4 MWе / tepelným výkonom 0,5 MWt v kontajnerovom vyhotovení so zvýšeným útlmom hluku pre obytné zóny.

Obdobie realizácie: júl 2017 – Objekt je v súčasnosti pred uvedením do prevádzky.

Súčasťou dodávky bolo:
− výroba, dodávka a inštalácia kogeneračnej jednotky v kontajneri so zvýšeným útlmom hluku;
− pripojenie kogeneračnej jednotky k distribučnému systému energetického centra;
− inštalácia výfukového systému KGJ a systému technologického vetrania s priemyselnými tlmičmi;
− začlenenie dodanej KGJ do už jestvujúcich energetických systémov zákazníka.

Miesto realizácie
Smolensk, Ruská Federácia


Rok realizácie
2018


Celkový výkon
0,4 MWе / 0,5 MWt

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac