bg
Engul

Energetické centrum s rekonštrukciou napájacieho systému pre sklad potravinárskych a nepotravinových výrobkov, región Kirov, Ruská Federácia

Spoločnosť Engul, s.r.o. je dodávateľom spoločnosti “Tander”, a.s. v rámci výstavby objektov vlastnej výroby elektrickej energie a tepla (energetických centier).
“Tander”, a.s. (vlastniacia maloobchodnú sieť “Magnit”) bola zaradená do ratingu “250 najväčších svetových maloobchodných spoločnosti”. Obchodný reťazec je rozšírený vo viac ako 2 700 obciach v Ruskej Federácii.

V rokoch 2017-2018 prebehla realizácia projektov na kľúč pri výstavbe energetických centier pre “Tander”.
Jedným z projektov bolo Energetické centrum s rekonštrukciou napájacieho systému pre sklad potravinárskych a nepotravinových výrobkov, región Kirov, Ruská Federácia

Dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky: kogeneračná jednotka engul 1500 GHWH s elektrickým výkonom 1,2 MWе / tepelným výkonom 1,2 MWt v kontajnerovom vyhotovení.

Obdobie realizácie: júl 2017 – Objekt bol odovzdaný do užívania v auguste 2018.

Súčasťou dodávky bolo:
− výroba, dodávka a inštalácia kogeneračnej jednotky v odhlučnenom kontajneri;
− pripojenie kogeneračnej jednotky k distribučnému systému energetického centra;
− oživenie a spustenie do prevádzky.

Miesto realizácie
región Kirov, Ruská Federácia


Rok realizácie
2018


Celkový výkon
1,2 MWе / 1,2 MWt

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac