bg
Engul

Energocentrum Art-Tech Krasnodar

Miesto realizácie: Krasnodar (Ruská federácia)
 
Rok realizácie: 2019-2021
 
Celkový výkon: 3×2000 kWe
 
Spoločnosť Engul sa podieľala na vybudovaní energocentra pre napájanie a zálohovanie logistického parku a dátového centra. Spoločnosť pre energocentrum vyrobila a dodala kogeneračnú jednotku o výkone 2000 kWe. Energocentrum tvoria tri kogeneračné jednotky s celkovým výkonom 6000 kWe.
Riadiaci systém dodaný spoločnosťou Engul zabezpečuje spoluprácu všetkých troch kogeneračných jednotiek s distribučnou sieťou a súčasne plní požiadavky Grid code.
 
Energocentrum pri plnom elektrickom výkone je schopné súčasne dodávať tepelnú energiu o výkone 3x 1982 kWt.

Miesto realizácie
Krasnodar (Ruská federácia)


Rok realizácie
2019-2021


Celkový výkon
3x2000 kWe

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac