bg
Engul

Energocentrum FIŠT

Miesto realizácie: Hora Fišt (Ruská federácia)
 
Rok realizácie: 2020-2021
 
Celkový výkon: 3x 438 kWe + 3x 544 kWe + 1108 kWe
 
Spoločnosť Engul sa podieľala na zvýšení výkonu existujúceho energocentra na hore FIŠT. Pre energocentrum vyrobila a dodala sedem zdrojových agregátov o celkovom výkone 4054 kWe.
 
Riadiaci systém zabezpečuje spoluprácu všetkých dodaných zdrojových agregátov so vzájomným delením výkonu v závislosti na veľkosti aktuálnej záťaže. Energocentrum zásobuje elektrickou energiou rozsiahly vysokohorský rekreačný rezort.

Miesto realizácie
Hora Fišt (Ruská federácia)


Rok realizácie
2020 - 2021


Celkový výkon
3x 438 kWe + 3x 544 kWe + 1108 kWe

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac