bg
Engul

Selektívne hybridné centrum “Višnevskyj” (farma pre chov ošípaných), Belovka, Orenburgska obl., Rusko – KGJ engul 1100 EGEH

zdrojový agregát – spaľovací motor PERKINS, generátor AVK
– výroba elektriny 877 kWe, 6,3 kV / 50 Hz, paralelná prevádzka s energetickou sieťou, zálohovanie farmy pri výpadku elektrickej energie
– výroba tepla 953 kWt, 70/90°C
– palivo – zemný plyn, bioplyn.
Dodávka zahŕňala novú KGJ engul 1100 EGEH (6,3 kV), ovládanie dvoch prívodov siete 6,3 kV, modernizáciu riadenia plynových elektrocentrál Wilson 380 (0,4 kV) a Wilson 240 (0,4 kV) na kompatibilné s riadením novej kogeneračnej jednotky engul 1100 EGEH. Vzdialenosti medzi jednotlivými agregátami a trafostanicami sú 1,5 km. Všetky tri agregáty pracujú v režime rozdeľovania výkonu pri ostrovnej prevádzke aj pri paralelnej prevádzke so sieťou. Elektrická a tepelná energia z kogeneračnej jednotky je spotrebovávaná na farme Višnevskyj s chovom ošípaných a spracovaním mäsa z chovných prasiat. Kogeneračná jednotka engul 1100 EGEH je pripravená aj na spaľovanie bioplynu.

Miesto realizácie
Orenburg – farma Višnevskij


Rok realizácie
2015


Celkový výkon
877 kWe, 953 kWt

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac