bg
Engul

Selektívne hybridné centrum “Višnevskyj” (farma pre chov ošípaných), Belovka, Orenburgska obl., Rusko – KGJ engul 760 GAVB

zdrojový agregát – spaľovací motor PERKINS, generátor STAMFORD
– výroba elektriny 610 kWe, 400 V / 50 Hz, paralelná prevádzka s energetickou sieťou, zálohovanie farmy pri výpadku elektrickej energie
– výroba tepla 876 kWt, 70/92°C
– palivo – zemný plyn.
Dodávka zahŕňala kogeneračnú jednotku engul 760 GAVB (0.4 kV) a ovládanie dvoch prívodov siete 10.5 kV. Elektrická a tepelná energia z kogeneračnej jednotky je spotrebovávaná na farme Belovka s chovom ošípaných.

Miesto realizácie
Orenburg - farma Belovka


Rok realizácie
2015


Celkový výkon
610 kWe, 876 kWt

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac