bg
Engul

KGJ pre menšie mestské kotolne

Miesto realizácie: Rôzne (Slovensko)
 
Rok realizácie: 2020-2022
 
Celkový počet: viac ako 5 ks
 
Spoločnosť Engul, s.r.o. vyvinula, vyrába, dodáva a servisuje kogeneračné jednotky pre menšie mestské kotolne v Dubnici, Krupine,
Rožňave, Levoči, ……

Miesto realizácie
Rôzne (Slovensko)


Rok realizácie
2020-2022


Celkový výkon

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac