bg
Engul

LYCOS – Trnavské sladovne, spol. s r.o., Slovensko

V roku 2018 spoločnosť Engul, s.r.o. realizovala projekt v areáli LYCOS – Trnavské sladovne, spol. s r.o., Slovensko. Pivovarnícky slad z Trnavy sa denne dodáva do svetových pivovarníckych koncernov ako Saab Miller, Molson Coors, či Heineken, pod ktoré patria známe domáce i zahraničné pivovary.
Záložný elektrický zdrojový agregát (EZA) engul 1250 DAFC s naftovým spaľovacím motorom, synchrónnym generátorom a elektrickými rozvádzačmi je určený pre záložnú výrobu elektrickej energie v ostrovnej energetickej sieti. EZA je spôsobilý byť prevádzkovaný aj v paralelnej ostrovnej prevádzke s inými energetickými zdrojmi. Elektrický záložný výkon (LTP) EZA je 1184 kWe.

Miesto realizácie
Trnavа, Slovensko


Rok realizácie
2018


Celkový výkon
(LTP) 1184 kWe

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac