bg
Engul

Atómová elektráreň Mochovce – núdzový zdrojový agregát engul 3100 DGDH

– výkon 3125 kVA/2500 kW,

– spaľovací motor MTU, generátor AvK,

– výstupné napätie 6,3 kV / 50 Hz,

– špeciálne prevádzkové požiadavky:

v režime TEST – paralelná prevádzka s elektrickou sieťou,

v režime PREVÁDZKA – ostrovná prevádzka – napájanie zariadení pre riadenie ťažkých havárií,

– palivo – motorová nafta.

Diesel-elektrický zdrojový agregát v kontajnerovom vyhotovení slúži na zálohové napájanie zariadení určených na bezpečné riadenie ťažkých havárií v jadrovej elektrárni v prípade ich vzniku. Naša spoločnosť sa formou subdodávateľa pre spoločnosti Applipower, s.r.o. a VÚJE, a.s. podieľala na dodávke zdrojového agregátu, vrátane jeho palivového hospodárstva, riadenia v jednotlivých režimoch prevádzky a súčinnosti riadenia zdrojového agregátu s riadiacim systémom jadrovej elektrárne.

Miesto realizácie
Atómová elektráreň, Mochovce


Rok realizácie
2015


Celkový výkon
2500 kW

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac