bg
Engul

PA pre lanové dráhy Tatrallift

Miesto realizácie: Rôzne (Európa, Ázia)
 
Rok realizácie: 2010-2022
 
Celkový počet: viac ako 20 ks rôzneho výkonu
 
Spoločnosť Engul, s.r.o. pre svojho dlhoročného zákazníka, Tatralift, as, vyvinula, vyrába a dodáva pohonné agregáty pre núdzový pohon osobných lanových dráh.

Miesto realizácie
Rôzne (Európa, Ázia)


Rok realizácie
2010 - 2022


Celkový výkon

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac