bg
Engul

Thermal Park Bešeňová – KGJ engul 1500 GACI

3x zdrojový agregát – spaľovací motor MWM, generátor MARELLI

– výroba elektriny 3x 1200 kWe, 400 V / 50 Hz, paralelná prevádzka s elektrickou sieťou

– výroba tepla 3x 1 184 kWt

– palivo – zemný plyn

Každá kogeneračná jednotka engul 1500 GACI je inštalovaná v samostatnom kontajneri. Na streche kontanerov sú inštalované tlmiče hluku výfuku, chladiče a vzduchotechnika. Vo vnútri kontajnerov sa nachádza zdrojový agregát s tepelným blokom, ktorého súčasťou je aj spalinový výmenník, riadiaci rozvádzač a rozvádzač vyvedenia elektrického výkonu.

Miesto realizácie
Bešeňová


Rok realizácie
2010


Celkový výkon
3x 1200 kWe, 3x 1 184 kWt

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac