bg
Engul

4x 1300 GAXT – „Kušvinský závod na výrobu valcov pre valcovanie kovov“ (m. Kušva, Sverdlovska obl., Rusko)

Spoločnosť Engul, s.r.o. sa zúčastnila komplexného projektu  modernizácie  „Kušvinského závodu  na výrobu valcov pre valcovanie kovov“ (m. Kušva,  Sverdlovska obl., Rusko). Projekt (navrhnutý na roky 2012 – 2020) plánuje vytvorenie jedinečného moderného komplexu valcovacej výroby, vyrábajúcej výrobky so zlepšenými vlastnosťami. Závod vznikol v roku 1738 a  je jedným zo   svetových  výrobcov  a  exportérov  hutníckej  produkcie.

V rámci tohto programu spoločnosť Engul, s.r.o. vyrobila a v máji až júni roku 2018 prepravila pre „Kušvinský závod na výrobu valcov pre valcovanie kovov“ nadrozmernou prepravou 4 kusy kogeneračných jednotiek engul 1300 GAXT s menovitým výkonom 1250 kVA – zariadení produkujúcich elektrickú energiu a teplo na báze spaľovacích motorov – z ktorých vytvorí kogeneračnú elektráreň.

KGJ pracujú ako kogeneračná elektráreň s celkovým elektrickým / tepelným výkonom 5000 kVA / 4136 kWt, s výstupným napätím 6,3 kV. KGJ sú inštalované za dohľadu technikov zo spoločnosti Engul a uvedené do plnej prevádzky. V súčasnosti elektráreň je plne sprevádzkovaná.

Miesto realizácie
Kušva, Sverdlovská obl., Rusko


Rok realizácie
2018


Celkový výkon
5000 kVA / 4136 kWt

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac