bg
Engul

4x 1300 GAXT – „Kušvinský závod na výrobu valcov pre valcovanie kovov“ (m. Kušva, Sverdlovska obl., Rusko)

Spoločnosť Engul, s.r.o. sa zúčastnila komplexného projektu  modernizácie  „Kušvinského závodu  na výrobu valcov pre valcovanie kovov“ (m. Kušva,  Sverdlovska obl., Rusko). Projekt (navrhnutý na roky 2012 – 2020) plánuje vytvorenie jedinečného moderného komplexu valcovacej výroby, vyrábajúcej výrobky so zlepšenými vlastnosťami. Závod vznikol v roku 1738 a  je jedným zo   svetových  výrobcov  a  exportérov  hutníckej  produkcie.

V rámci tohto programu spoločnosť Engul, s.r.o. vyrobila a v máji až júni tohto roku prepravila pre „Kušvinský závod na výrobu valcov pre valcovanie kovov“ nadrozmernou prepravou 4 kusy kogeneračných jednotiek engul 1300 GAXT s menovitým výkonom 1250 kVA – zariadení produkujúcich elektrickú energiu a teplo na báze spaľovacích motorov – s ktorých vytvorí kogeneračnú elektráreň.

KGJ budú pracovať ako kogeneračná elektráreň s celkovým elektrickým / tepelným výkonom 5000 kVA / 4136 kWt, s výstupným napätím 6,3 kV.  KGJ budú inštalované za dohľadu technikov zo spoločnosti Engul počas tohto leta. Uvedenie kogeneračnej elektrárne do plnej prevádzky je naplánované na jeseň 2018.

Miesto realizácie
Kušva, Sverdlovska obl., Rusko


Rok realizácie
2018


Celkový výkon
5000 kVA / 4136 kWt

Späť na všetky realizácie

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac

GEFCO Slovensko pomohlo rozbehnúť elektráreň v Rusku

GEFCO patrí medzi popredných lídrov na trhu logistiky a ponúka svojim klientom pestrú škálu riešení prepravy tovaru. Samostatnou kategóriou je nadrozmerná preprava špecifického nákladu, medzi ktoré patria napríklad aj motorgenerátory pre kogeneračné elektrárne.

čítať viac