bg
Engul

Obchodná spoločnosť “Yarshintorg” (Jaroslavľ, Ruská Federácia)

Spoločnosť Engul, s.r.o. sa zúčastnila projektu výstavby a modernizácie vlastného energocentra obchodnej spoločnosti “Yarshintorg” (Jaroslavľ, Ruská Federácia). Na konci roku 2017 v Jaroslavli spoločnosťou “Yarshintorg” bol otvorený prvý závod s kompletným výrobným cyklom razených diskov na kolesá pre osobné a ľahké nákladné vozidlá.
V rámci výstavby a modernizácie energocentra Engul na kľúč realizoval: projekt, administratívne úkony voči oprávneným organizáciám, dodávku, inštaláciu a uvedenie do prevádzky troch kogeneračných jednotiek engul 1300 GAXB.

Kogeneračné jednotky boli inštalované a oživené pod dohľadom technikov z Engul. Z jednotiek bola vytvorená tzv. kogeneračná elektráreň s celkovým elektrickým výkonom 3,0 MW a tepelným výkonom 3,3 MW. V súčasnosti je objekt vo fáze skúšobnej prevádzky.

Miesto realizácie
Jaroslavľ, Ruská Federácia


Rok realizácie
2018


Celkový výkon
3,3 MW

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac