bg
Engul

HERN s.r.o., Námestovo, Slovensko – 2x KGJ engul 380 GAEH

zdrojový agregát (palivo – zemný plyn) – spaľovací motor Perkins, generátor Stamford
– výroba elektriny 2x 309 kWe, 400 V / 50 Hz, ostrovná prevádzka paralelne s elektrickou sieťou (MDS)
– výroba tepla 2x 123 kWt vysoký potenciál v teplonosnom oleji (VPT, 220/245°C) + 2x 239 kWt stredný potenciál (SPT, 70/90°C) a 2x 38kWt nízky potenciál (NPT, 35/40°C)
– výroba chladu 200 kWt.
Projekt bol realizovaný v rámci zvýšenia energetickej efektívnosti výrobných prevádzok zákazníka. Spoločnosť Engul, s.r.o. pre zákazníka vykonala poradenskú a konzultačnú činnosť spojenú s návrhom vhodných multifunkčných energetických okruhov vo výrobnom procese (kogeneračnej jednotky – technického riešenia, konštrukcie a výroby kogeneračných jednotiek s ich dodávkou, inštaláciou a spustením do prevádzky; akumulačných nádob pre teplo/chlad; technologických zariadení a okruhov VPT, SPT, NPT; absorbčného chladiča; atp.)
Obe kogeneračné jednotky boli dodané v kontajnerovom vyhotovení s odhlučnením. Súčasťou dodávky bol aj výmenník pre okruh teplonosný olej – vzduch, určený pre vypaľovaciu pec vo výrobnej hale lakovne a rozvádzač pre distribúciu vyrobenej elektrickej energie pre vlastnú spotrebu zákazníka.

Spoločnosť HERN, s.r.o. Námestovo sa realizáciou tohto projektu zaradila medzi laureátov prvého ročníka ocenenia EFEKTIA 2017.
Ocenenia udeľuje Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES-SK), (www.apes-sk.eu) v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) a Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC) za najlepšie projekty energetickej efektívnosti.

Miesto realizácie
areál HERN, s.r.o. Námestovo (www.hern.sk), bývalá ZTS Strojárne, s.r.o. Námestovo


Rok realizácie
2014 - KGJ č.1, 2015 - KGJ č.2


Celkový výkon
2x 309 kWe, 2x 400 kWt

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac