bg
Engul

KGJ pre hotel Sputnik v Soči

Miesto realizácie: Soči(Ruská federácia)
 
Rok realizácie: 2021
 
Celkový výkon: 1011 kWe
 
Spoločnosť Engul sa podieľala na zvýšení výkonu existujúceho energocentra pre napájanie rekreačného zariadenia Sputnik v Soči. Spoločnosť pre energocentrum vyrobila a dodala kogeneračnú jednotku o výkone 1011 kWe. Energocentrum teraz tvoria štyri kogeneračné jednotky.
Riadiaci systém dodaný spoločnosťou Engul zabezpečuje spoluprácu všetkých štyroch kogeneračných jednotiek s riadením výkonu v závislosti na potrebách rekreačného zariadenia.
 
Kogeneračná jednotka pri plnom elektrickom výkone je schopná súčasne dodávať tepelnú energiu o výkone 1085 kWt.

Miesto realizácie
Soči(Ruská federácia)


Rok realizácie
2021


Celkový výkon
1011 kWe

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac