bg
Engul

Skleníkový komplex “Green Line”, obec Plastunovskaja, Krasnodar, Rusko – 6x KGJ engul 5300 GHFE

zdrojový agregát – spaľovací motor MWM, generátor MARELLI
– výroba elektriny 6 x 4.13 MWe, 10.5 kV / 50 Hz, ostrovná paralelná prevádzka viacerých kogeneračných jednotiek
– výroba tepla 6 x 4.28 MWt, 70/95°C
– palivo – zemný plyn

Dodávka zahŕňala výstavbu energocentra s dodávkou 6 ks kogeneračných jednotiek engul 5300 GHFE (10.5 kV) s tepelnými blokmi s prepojením a riadením nového energocentra s už existujúcim energocentrom. Obe energocentrá sú od seba vzdialené 1.5 km. Systém riadenia Engul zabezpečuje možnosť práce oboch energocentier samostatne, alebo v spojení ako jedného veľkého energocentra v sumárnom výkone 50 MWe. Tento systém riadenia oboch energocntier je veľmi flexibilný a umožňuje zákazníkovi optimálne využívať kogeneračné jednotky. Elektrická aj tepelná energia je plne spotrebovávaná v technológii skleníkov.

Miesto realizácie
Krasnodar – Plastunovskaja, skleníkový komplex Green Line


Rok realizácie
2017


Celkový výkon
24,78 MWe, 25,68 MWt

Späť na všetky realizácie

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac

GEFCO Slovensko pomohlo rozbehnúť elektráreň v Rusku

GEFCO patrí medzi popredných lídrov na trhu logistiky a ponúka svojim klientom pestrú škálu riešení prepravy tovaru. Samostatnou kategóriou je nadrozmerná preprava špecifického nákladu, medzi ktoré patria napríklad aj motorgenerátory pre kogeneračné elektrárne.

čítať viac